Quả Cầu Led Khai Trương - Dịch Vụ Cho Thuê Quả Cầu Led Khai Trương Chuyên Nghiệp

 • 02/01/2024
 • Phúc Thành Nhân Events Chuyên Cho Thuê Quả Cầu LED chuyên nghiệp

  Liên hệ: 08 9999 3079

  Các kích thước quả cầu led Cho thuê quả cầu led nhiều loại quả cầu led với kích thước phong phú bao gồm:

  - Quả cầu led đường kính 40cm

  - Quả cầu led đường kính 50cm

  - Quả cầu led đường kính 60cm

  Số lượng người đặt tay vào quả cầu led theo kích thước :

  - Quả cầu led đường kính 30cm khoảng 2 đến 3 người đặt tay.

  - Quả cầu led đường kính 40cm khoảng 3 đến 5 người đặt tay.

  - Quả cầu led đường kính 50cm khoảng 5 đến 8 người đặt tay.

  - Quả cầu led đường kính 60cm khoảng 8 đến 10 người đặt tay.

  Trân trọng!