Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi xin cam kết sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến việc thực hiện giao dịch mua hàng. Chi tiết đơn đặt hàng của bạn sẽ được chúng tôi lưu giữ, nhưng vì lý do bảo mật nên chúng tôi sẽ không công khai trực tiếp.

Chúng tôi xin cam kết sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến việc thực hiện giao dịch mua hàng. Chi tiết đơn đặt hàng của bạn sẽ được chúng tôi lưu giữ, nhưng vì lý do bảo mật nên chúng tôi sẽ không công khai trực tiếp.

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

- Để xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

- Để quản lý việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

- Để xử lý, giải quyết các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi và thông báo cho bạn về các vấn đề bất thường;

- Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi!

bài viết liên quan
  • Qui Định Thanh Toán
    • Qui Định Thanh Toán

      Quý khách có thể thanh toán bằng các hình thức như sau:  - Thanh toán bằng tiền mặt (COD)  - Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

      Xem thêm